Project information
Autonomní oběhové funkce, funkce myokardu a kardiorespirační funkce u dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru

Project Identification
NR8006
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Děti léčené v dětství pro zhoubný nádor kardiotoxickou terapií aqntracykliny představují rizikovou skupinu pro rozvoj kardiovaskulárních chorob v dospělosti. Výskyt antracyklinové kardiotoxicity je závislý na celkové dávce antracyklinů.
Srdečních komplikací přibývá s délkou od ukončené terapie. Sleodování srdečních funkcí pomocí zátěžové echokardigrafie a spiroergometrie může odhalit patologii.
Pro vývoj kardiovaskulárních funkcí je důležité stanovení sensitivity baroreflexu a monitorování tlaku krve. Důležité je i sledování pohybové aktivity a výživy.
Korelací použitých metod lze odhalit případné změny a tím přispět ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob v dospělosti, které představují nejčastější příčinu úmrtí u dospělých v naší zemi. Jejich snížení patří k prioritám "Zdraví 21".

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info