Project information
Vytvoření diagnostické sady cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku a sledování pacientů s kolorektálním karcinomem

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NT13549-4/2012 (kod CEP: NT13549)
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Naše studie je založena na metodicky novém a progresivním, na mikroRNA založeném, přístupu identifikace biomarkerů nádorových onemocnění v krevním séru. Předmětem řešení projektu je vytvoření diagnostického panelu cirkulujících mikroRNA umožňujícího časný záchyt CRC u asymptomatických pacientů ať již pro screeningové účely, nebo sledování pacientů s hereditárními formami CRC, a dále citlivý záchyt progrese onemocnění v rámci sledování pacientů s CRC podstupujících adjuvantní terapeutické režimy.

Publications

Total number of publications: 58


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info