Project information
FGFR3-specifický adaptérom a jeho role v patologické FGFR3 signalizaci v nemoci (AMVIS-FGFR3)

Project Identification
LH12004
Project Period
3/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je objevit nové mechanismy FGFR3 signalizace v důležité a v součatnosti prakticky neprozkoumané oblasti
interakce FGFR3 s tzv. signalními adaptéry. Výsledky přispějí k objasnění molekulárních mechanismů funkce FGFR3 v nemoci, což je základním předpokladem pro vývoj účinné léčby achondroplázie a ostatních chorob způsobených mutacemi v FGFR3.
Specifické cíle:
1. Pomocí proteomických metod systematicky analyzovat FGFR3-specifický adaptérom (kolekci signalních adaptérů, které
FGFR3 používá k přenosu signálu v buňce), za účelem identifikace nových adaptérů (03/2012-12/2013).
2. Pomocí moderních biochemických metod charakterizovat dynamiku adaptérových signálních komplexů a jejich roli v FGFR3
signalizaci, především v aktivaci ERK MAP kinázové dráhy (01/2014-12/2014).
3. Kombinací genetických a molekulárně-biologických metod stanovit funkční roli vybraných adaptérů v patologické FGFR3
signalizaci v nemoci(01/2015-12/2015).

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info