Project information
Influence of the free oxygen radicals on diabetic vascular complications and their pharmacotherapeutic effect

Project Identification
IZ2159
Project Period
1/1994 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Brno-Bohunice

Problematika včasné diagnostiky a prevence diabet. cévních komplikací jako následku porušené rovnováhy mezi nadměrnou tvorbou vysokoreaktivních forem kyslíku a sníženou antioxidační kapacitu krve, možnosti terapeutického ovlivnění.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info