Project information
Pentózový cyklus jako potenciální nový terapeutický cíl v prevenci diabetických komplikací

Project Identification
NT13198
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Naše dosavadní výsledky naznačují dysfunkci/deficit intracelulární aktivní formy thiaminu u diabetiků, která slouží jako kofaktor transketolázy – klíčového enzymu pentózového cyklu, jedné z mála metabolických drah potenciálně neutralizujících škodlivé efekty hyperglykemie. Tento “funkční“ deficit thiaminu u diabetu, především v situaci kdy je ve spojení s renálním onemocněním, může být potenciálně kritickou abnormalitou ovlivňující aktivitu pentózového cyklu a tím rozvoj diabetických komplikací. Pentózový cyklus ale může být zároveň cílem event. farmakologických intervencí. Navrhovaný projekt hodlá studovat mechanismy zodpovědné za omezenou intracelulární dostupnost aktivního thiaminu, zejména expresi membránových transportérů thiaminu a aktivitu intracelulární enzymatické aktivace jako chybějících článků v našem plném pochopení poruch thiaminového metabolismu u diabetu a chronického onemocnění ledvin.

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info