Project information
OrganoNET - partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a (OrganoNET)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/31.0245 (kod CEP: EE2.4.31.0245)
Project Period
9/2012 - 8/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Keywords
Partnership for education and reseach in the field of visualisation of tissues and organs
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
St. Anne's University Hospital Brno
TESCAN, a.s.

Současná medicína je v období vývoje nových léčebných postupů, označovaných jako regenerativní medicína,
terapie kmenovými buňkami či tkáňové inženýrství. Efektivního rozvoje tohoto směru lze dosáhnout pouze
součinností odborníků s klíčovými expertízami, jimiž jsou: i) biologie kmenových buněk, ii) zobrazování buněk,
tkání a orgánů a iii) klinická medicína. Ačkoli odborníci z těchto oblastí vzájemně ad hoc komunikují, neexistuje
dosud ucelená platforma, která by v rámci této triády umožnila kvalitativně vyšší a řízenou podobu výměny
informací a spolupráce. Projekt je navržen tak, aby umožnil vícestranné propojení partnerů z oblasti lékařského
vzdělávání, biomedicínského výzkumu, klinické medicíny a vývoje/výroby zobrazovací instrumentace. Toho bude
dosaženo systémem stáží, workshopů, kurzů a neformálních setkání, jehož produktem budou studenti a odborníci vybavení unikátními kombinacemi znalostí a dovedností zaměřenými na oblast vývoje a aplikace
postupů pro regenerativní medicínu.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info