Project information
Centrum experimentální biomedicíny (CEB)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0183
Project Period
7/2012 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Náplní projektu je vytvoření Centra experimentální biomedicíny (CEB), které v sobě soustředí výzkumné týmy, jejichž vědecké aktivity jsou úzce provázány se základním i aplikovaným biomedicínským výzkumem ? konkrétně s oblastmi experimentální onkologie, lékařské mikrobiologie a klinické genetiky. 3 klíčové aktivity projektu proto budou zaměřeny na internacionalizaci, personální rozvoj a podporu vědecké činnosti těchto týmů, další 3 klíčové aktivity jsou edukační a jejich náplní je nadstandardní cílené vzdělávání. Hlavním výstupem projektu bude CEB tvořené výzkumníky a studenty s kvalitním interdisciplinárním vzděláním v příslušných oblastech biomedicíny, kteří se orientují i v problematice přesahů prováděného výzkumu (bioetika, právo, duševní vlastnictví). CEB bude mít vybudovány i silné mezinárodní vazby a týmy budou proškoleny také v oblasti soft skills, což zvýší efektivitu výzkumné činnosti i konkurenceschopnost zejména absolventů magisterského a doktorského studia na trhu práce.

Publications

Total number of publications: 113


Previous 1 2 3 4 5 6 7 12 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info