Centrum experimentální biomedicíny (CEB)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0183
Project Period
7/2012 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Náplní projektu je vytvoření Centra experimentální biomedicíny (CEB), které v sobě soustředí výzkumné týmy, jejichž vědecké aktivity jsou úzce provázány se základním i aplikovaným biomedicínským výzkumem ? konkrétně s oblastmi experimentální onkologie, lékařské mikrobiologie a klinické genetiky. 3 klíčové aktivity projektu proto budou zaměřeny na internacionalizaci, personální rozvoj a podporu vědecké činnosti těchto týmů, další 3 klíčové aktivity jsou edukační a jejich náplní je nadstandardní cílené vzdělávání. Hlavním výstupem projektu bude CEB tvořené výzkumníky a studenty s kvalitním interdisciplinárním vzděláním v příslušných oblastech biomedicíny, kteří se orientují i v problematice přesahů prováděného výzkumu (bioetika, právo, duševní vlastnictví). CEB bude mít vybudovány i silné mezinárodní vazby a týmy budou proškoleny také v oblasti soft skills, což zvýší efektivitu výzkumné činnosti i konkurenceschopnost zejména absolventů magisterského a doktorského studia na trhu práce.

Publications

Total number of publications: 113


Previous 1 2 3 4 5 6 7 12 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info