Project information
Optimizing targets and therapeutics in high risk and refractory multiple myeloma - OPTATIO (OPTATIO)

Investor logo
Project Identification
7E12070
Project Period
1/2012 - 3/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Mnohočetný myelom (MM) je krevní nádorové onemocnění, které je stále nevyléčitelné. Je to komplexní onemocnění, u kterého je zásadní interakce nádorových buněk s podpůrnými buňkami kostní dřeně. Tyto interakce se jeví jako důležité pro resistenci i na nové typy léčby, které se v poslední době objevily. Dalším tématem tohoto projektu je přechod z MGUS, což je prekanceróza MM, do plně rozvinutého MM.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info