Využití kyseliny hyaluronové v prevenci tvorby srůstů po tenolýzách flexorového aparátu ruky (Prevence vzniku adhezí šlach flexorů ruky)

Project Identification
MUNI/A/0953/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Tvorba adhezí po suturách šlach je nejčastější medicínský problém vznikající po úrazech s přerušením šlach flexorů postižených prstů ruky. Vhodným ošetřením šlach a adekvátně vedenou rehabilitací lze poruchám funkce předcházet. V některých případech, zejména po suturách šlach u amputovaných a semiamputovaných prstů, však dochází k vytváření srůstů téměř pravidelně. V posledních letech byly vyvinuty vstřebatelné polymerní materiály, které mají funkci biologické bariéry, která zabraňuje tvorbě srůstů. Cílem naší prospektivní randomizované a jednoduše zaslepené klinické studie je porovnat funkční výsledky pacientů po tenolýzách, kteří závěrem operace dostanou gel polymerizované hyaluronové kyseliny (konkrétně Hyaloglide®) oproti kontrolní skupině pacientů, kteří žádný antiadhezivní preparát nedostanou. K hodnocení funkčních výsledků bude použito výpočtu Total Active Motion; vyhodnocení českého analogu dotazníku Quick-DASH a porovnání délky pracovní neschopnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info