Project information
Zdroje pro tkáňové inženýrství 3 (TissueENG)

Project Identification
MUNI/A/0962/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Biologické vlastnosti kmenových buněk, zahrnujících embryonální kmenové buňky, indukované pluripotentní kmenové buňky a tkáňové/orgánové kmenové buňky, je předurčují k mnoha způsobům využití v biomedicínckém výzkumu a také klinické medicíně. Všechny způsoby použití však jsou hluboce závislé na našem poznání molekulárních mechanismů ovlivňujících chování kmenových buněk, na naší schopnosti řídit diferenciaci kmenových buněk do funkčních somatických buněčných typů, či na naší schopnosti konstruovat třírozměrné struktury z kmenových a progenitorových buněk. V rámci řešení projektu specifického výzkumu budou adresována témata relevantní těmto základním potřebám. Zejména budou studovány molekulární mechanismy zodpověděné za genovou nestabilitu lidských embryonálních kmenových (hES) buněk a lidských indukovaných pluripotentních kmenových (hiPS) buněk, budou vyvíjeny protokoly diferenciace hES buněk do odontogenních a plicní epiteliálních linií, a budou vyvíjeny biomimetické povrchy schopné podporovat nediferencovaný růst hES buněk a jejich diferenciaci. Hlavními experimentálními přístupy budou in vitro manipulace s buňkami, zobrazování živých buněk, fixovaných buněk a fixovaných tkání sofistikovanými mikroskopickými technikami, a také molekulární fenotypizace buněčných populací kvantifikací relevantních mRNA a proteinů. Projekt svým obsahem navazuje na projekt řešený v rámci daného programu v roce 2012.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info