Project information
MikroRNA v patogenezi extramedulárního relapsu mnohočetného myelomu

Project Identification
MUNI/11/InGA17/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekodující molekuly RNA. V poslední době se stále častěji objevují práce o významu miRNA v diagnóze a prognóze nádorů. Mnohočetný myelom (MM) je krevní nádorové onemocnění, charakterizované maligní proliferací plazmatických buněk, které se hromadí v kostní dřeni a potlačují fyziologickou krvetvorbu. MM je stále nevyléčitelné onemocnění i v éře nových léků. Extramedulární relaps (EM) je způsoben sekundárními mutacemi v subklonech plazmatických buněk, které jsou příčinou jejich nezávislosti na signálech mikroprostředí kostní dřeně a tyto buňky pak opouští kostní dřeň. Tyto nepříznivé faktory mají za následek rezistenci k léčbě. Pacienti s EM přežívají velice krátkou dobu po stanovení diagnózy EM. Tento grant se zaměří na studium miRNA v patogenezi EM.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info