Project information
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie a imunologie živočichů v roce 2013.

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0793/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je podpořit stávající vzestupný výzkumný potenciál doložitelný jak množstvím kvantitativních, tak kvalitativních ukazatelů vědecké výkonnosti studentů (počet a IF publikací) v rámci specifického výzkumu, vývoje a inovací na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Ústavu experimentální biologie (ÚEB) PřF MU v Brně v oblasti akreditovaných studijních programů magisterského studia Speciální biologie a doktorandského studia Fyziologie živočichů. Problematika bude řešena v rámci oblastí:
1) Fyziologie buněčných signalizací a 2) Imunologie obratlovců a bezobratlých. Hlavními odbornými cíli jsou i) poznání fyziologické úlohy vybraných regulátorů cytokinetiky a změn, které nastávají v procesu karcinogeneze a embryogeneze ii) objasnění vybraných mechanismů imunity. Kromě obecného poznání mechanismů působení zkoumaných látek a faktorů budou výsledky výzkumu potenciálně využitelné v oblasti prevence, diagnostiky a hledání nových terapeutických postupů u zánětlivých, nádorových a dalších závažných onemocnění. Projekt bude rozvíjet podmínky pro to, aby mohla být dále zvyšována odborná připravenost absolventů pro výzkumnou práci v rámci mezinárodně spolupracujících týmů. Projekt dále specifikuje podmínky pro to, aby bylo úspěšně zakončováno studium současných diplomantů a doktorandů a současně byly zabezpečeny předpoklady pro přijetí nových doktorandů a zajištěn jejich kvalitní rozvoj ve všech hlavních výukových směrech vymezených programovými specializacemi.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info