Zobrazovací metody v medicíně využívající neionizující záření

Project Identification
FRVS/911/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vytvořit soubor výukových materiálů a multimediálních učebních pomůcek k tématu zobrazovací metody v medicíně využívající neionizující záření. Tyto metody (s výjimkou magnetické rezonance) jsou v současnosti oproti jiným zobrazovacím metodám (např. rentgeny, výpočetní tomografie) tradičně neprávem poněkud v ústraní.


Součástí projektu budou návrhy na nové praktické úlohy pro výuku. Projekt bude zaměřen na zobrazovací metody využívající ultrazvuk (ultrasonografie, včetně dopplerovského zobrazování), laser (např. optická koherenční tomografie), elektromagnetické záření v infračervené oblasti spektra (termografie), elektromagnetické záření ve viditelné oblasti spektra (např. endoskopie, dermatoskopie), elektromagnetické záření v oblasti spektra rádiových vln (magnetická rezonanční tomografie), elektrické vlastnosti tkání (elektrická impedanční tomografie, EKG a EEG mapování) a elastické vlastnosti tkání (elastografie). Část tématu bude věnována principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a obrazovým artefaktům.


Sadu výukových materiálů budou tvořit elektronické texty, prezentace a návody k praktickým úlohám. Multimediálními učebními pomůckami budou obrazová schémata, nákresy, počítačové animace, modely a video ukázky jednotlivých zobrazovacích metod. Všechny výstupy projektu bude možné využít samostatně nebo je bude možné zahrnout do e-learningových kurzů.


K prezentaci výstupů projektu budou sloužit nově vytvořené webové stránky projektu. Projekt bude prezentován rovněž v rámci projektu pro podporu a rozvoj výuky medicínských oborů s využitím moderních informačních a komunikačních technologií MEFANET (http://www.mefanet.cz/), dále v podobě stručných článků na webových stránkách projektu Wikiskripta (http://www.wikiskripta.eu) a také na sociálních sítích (např. Facebook). Akademické obci budou výsledky projektu prezentovány na odborných seminářích (např. Dny lékařské biofyziky).

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info