Project information
Ovlivnění nádorových buněk kombinovaným působením nanočástic a ultrazvukového pole

Project Identification
GP13-04408P
Project Period
2/2013 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Předkládaná práce úzce navazuje na oblast dlouhodobého výzkumného zájmu navrhovatele v oblasti biofyzikálních účinků ultrazvuku. Projekt je zaměřen na výzkum účinků nanomateriálů v podobě metalických nanočástic v součinnosti s aplikací ultrazvukového pole na lidské nádorové buněčné linie. Smyslem realizace projektu je nalezení podmínek a metodiky pro lokální zesílení protinádorového účinku metalických nanočástic in vitro díky přitomnosti ultrazvukového pole a získání nových vědomostí o tomto procesu. Z dosavadních výsledků provedených experimentů vyplívá, že přítomností ultrazvukového pole jsou významně ovlivněny buněčné struktury a jejich prostupnost pro makromolekuly. Lze se domnívat, že tento efekt povede k větší intracelulární koncentraci nanočástic a k posílení výsledného cytostatického efektu. S ohledem na tuto skutečnost se zdá být perspektivní provést komplexnější výzkum, zahrnující různé typy nádorových linií v interakci s vybranými nanostrukturamy a vhodným uspořádáním ultrazvukového pole.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info