The European Context of the Development of Czech Law after 2004

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Základním předmětem výzkumného záměru je nová etapa vývoje českého práva po vstupu ČR do EU a reakce na nová zadání, vyplývající z potřeb dalšího rozvoje evropské právní integrace, zejména na změny v systémově-strukturních a na ně navazující změny obsahových dimenzí dalšího rozvoje českého právního řádu v evropském kontextu. Řešení záměru je koncipovánona dvou úrovních obecnosti: jednak na úrovni právního řádu jako celku, jednak na úrovni rozhodujících právních disciplin.


Cílem výzkumného záměru je zpracovat teoreticko-metodologický základ vývoje českého práva v nové etapě po květnu 2004 a současně vyřešit soubor konkrétních zadání na úrovni jednotlivých odvětví prva a následně poskytnout koherentní koncepční obraz českého práva v evropském kontextu.

Publications

Total number of publications: 1297


Previous 1 2 3 4 5 6 7 130 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info