Inovace vybavení učeben a piteven anatomického ústavu

Project Identification
FRVS/435/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt předpokládá inovaci vybavení učeben zajištěním většího počtu výukových názorných modelů pro praktickou výuku posluchačů se zaměřením na topografii a klinickou medicínu (výuka probíhá až v 5 paralelnéích skupinách se značnou potřeboéu výukových pomůcek), dále inovaci, modernizaci procesu zhotovování, uložení a distribude pitevního výukového materiálu.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info