Inovace laboratoře pro praktická cvičení z fyziologie a neurověd

Project Identification
FRVS/1266/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Praktická cvičení z fyziologie a neurověd představují podstatnou část výuky na Gyziologickém ústavu LF MU v Brně. U současných 20 ze 43 úloh je nezbytné snímání a digitalizace biosignálů v reálném čase s následným archivováním a zpracováním dat na PC podle příslušných protokolů a metodik. V současné době jsou jednotlivá pracoviště laboratoře pro praktickou výuku vybavena různými staršími typy registračních zařízení, z větší části vyrobených v naší dílně, spojených převážně s výpočetní technikou z let 1994 - 1999 (operační systém DOS, Windows 3.11, Windowa 95), což je v dnešní době již zastaralá technologie, do níž není možné implementovat moderní softwarové vybavení a nová registrační zařízení. Každoročně rostoucí počet studentů pak vyžaduje i větší počet pracovišť, která jsou v provozu současně. Cílem projektu je zakoupení moderního výukového systému pro praktická cvičení z fyziologie a neurověd, umožňujícího nahrazení zastaralých registračních zařízení a PC, převedení některých stávajících úkolů do moderní podoby a zavedení nových úkolů, rozšíření počtu pracovišť s cílem snížení počtu studentů na jedno pracoviště.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info