Project information
Vliv ethanolu a jeho metabolitu acetaldehydu na srdeční inward rectifier draslíkové proudy: vztah k fibrilaci síní po konzumaci alkoholu?

Project Identification
NT14301
Project Period
5/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Konzumace alkoholu může vést ke vzniku arytmií, nejčastěji fibrilace síní (FS). Nárůst srdečních inward rectifier K+ proudů, zejména napětím řízeného proudu IK1 a acetylcholinem aktivovaného proudu IK(Ach), hraje významnou roli v patogenezi FS. Údaje o změnách těchto proudů v přítomnosti ethanolu a jeho metabolitu acetaldehydu jsou, bohužel, velmi omezené a v případě IK1 i kontroverzní. Naše nedávné pilotní pokusy odhalily signifikantní nárůst IK1 pod vlivem 0,92‰ ethanolu u komorových srdečních buněk potkana. Tento projekt jsme proto zaměřili na podrobnou analýzu vlivu ethanolu a acetaldehydu na IK1 a IK(Ach) metodou whole cell patch clamp u izolovaných srdečních buněk potkana/morčete a u lidských kanálů přechodně exprimovaných na buněčné linii z ovariálních buněk čínského křečka. Za pomoci matematických modelů srdečních buněk potkana, morčete a člověka budeme pozorované změny IK1 a IK(Ach) konfrontovat se změnami průběhu akčního napětí. Rovněž budou posouzeny arytmogenní důsledky na buněčné úrovni.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info