Project information
Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál.

Project Identification
NT14337
Project Period
5/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
St. Anne's University Hospital Brno

Bude provedena klinická studie, která má za cíl analyzovat agresivitu a maligní potenciál nádorových buněk spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku na modelu imunodeficientních myší a dále analyzovat známé nádorové markery a metabolismus těžkých kovů v souvislosti se spinocelulárním karcinomem v oblasti hlavy a krku. Význam projektu spočívá v navržení nových metodik stanovení s cílem zrychlit a zvýšit citlivost stanovení jednotlivých nádorových markerů. Dále budou specifikovány a analyzovány nové nádorové bioindikátory. Spolu s novými technikami stanovení bude provedena analýza pomocí standardních metodik molekulární biologie a biochemie na genové úrovni, a dále pomocí nových unikátních bioanalytických nástrojů.

Publications

Total number of publications: 37


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info