Immunomodulation in the treatment of children with frequent respiratory infections

Project Identification
IZ2169
Project Period
1/1994 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Projekt je zaměřen na zjištění klinické a laboratorní efektivity inosiplexu (Isoprisinu) jako imunostimulátoru u dětí s častými respiračními infekcemi. Metodikou je dvojitý slepý, placebem kontrolovaný pokus.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info