Podpora přístrojového vybavení výukových sálů pro výuku studijního programu ZL na LF MU

Project Identification
2232013/OKH
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V ČR stále trvá zvýšená potřeba absolventů studijního programu Zubní lékařství (ZL) a tím zajištění kvalitní stomatologické péče. Výuka v tomto programu je nákladná, velmi náročná při zajišťování speciálních výukových přístrojů do zřízených výukových sálů LF MU. Současné nákladové možnosti v rámci LF nestačí pokrýt tuto potřebu. Proto se obracíme na Jihomoravský krajský úřad o poskytnutí předběžně projednané finanční podpory ve výši 199 997,-Kč na zajištění 6 kusů technických mikromotorů s násadci, 4 kusů kolénkových násadců pro dovybavení výukových sálů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info