Molekulární charakterizace gamma a delta řetězců T-buněčných receptorů a identifikace ligandů na expandovaných efektorových gamma-delta T-lymfocytech

Project Identification
MUNI/11/InGA09/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na detailní molekulární analýzu T-buněčných receptorů (TCR)
exprimovaných na silně expandovaných populacích efektorových γδ T buněk přirozené immunity, a to jak u zdravých dárců, tak u pacientů s monoklonální gammapatií. Nedávno jsme ukázali, že γδ T lymfocyty jsou schopné rozeznat nádorové (Knight et al., Cytotherapy 2012) a cytomegalovirem infikované buňky (Knight at al, Blood 2010), přesto ligandy a kostimulační molekuly zůstávají dosud neznámé. Naše pilotní analýzy ukazující oligo/monoklonální distribuci TCR repertoárů přispějí v této studii k objasnění reaktivity γδ T buněk spojenou s klonální restrikcí TCR receptorů u expandovaných populací. Identifikace potencionálního ligandu má zásadní význam v primárním výzkumu buněčné a molekulární imunologie γδ T buněk.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info