Studium horizontálního přenosu multirezistentních bakterií rodu Klebsiella - vztah kolonizace a sepse u nemocných s hematologickou malignotou

Project Identification
MUNI/11/InGA13/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Součástí již zavedené podpůrné péče o pacienty hospitalizované na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno je pravidelné provádění stěrů z nosu, dutiny ústní a rekta, při kterých je zjišťován stav osídlení (kolonizace) těchto míst bakteriemi, které se mohou za určitých okolností stát původci závažných infekcí.

Cílem tohoto projektu je objasnění některých mechanismů horizontálního přenosu polyrezistentních mikrobiálních kmenů u hematoonkologických pacientů pomocí porovnávání invazivních a kolonizačních kmenů metodou MALDI-TOF (matrix assisted laser desorption ionization - time of flight) a molekulárně-biologickými metodami (rep-PCR a minim typing) a stanovení významu těchto metod pro epidemiologické studie. Dalším cílem je optimalizace četnosti a stanovení významu mikrobiologických skríningových vyšetření.

Kombinací výsledků získaných genotypováním s klinickými daty budeme schopni odpovědět na otázku, jaký podíl na infekčních komplikacích hematoonkologických pacientů mají kolonizační kmeny a kdy je ihned nutné zahajovat léčbu antibiotiky nové generace.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info