Vliv fyziologických procesů na reliabilitu a časovou proměnlivost konektivity v lidském mozku měřené pomocí fMRI

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA14-33143S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Studium konektivity lidského mozku je oblast ve které dochází k rychlému rozvoji metod. Avšak výsledky těchto metod jsou silně ovlivněny
sožkami signálu, které nemají neurální původ, zejména fyziologickými procesy jako je srdeční činnost a dýchání. Cílem projektu je studium
projevů fyziologických procesů ve vztahu k ovlivnění výsledků konektivity. V projektu se zabýváme fyziologickými procesy ze dvou pohledů - jako šumovou složkou a jako příčinou časové fluktuace konektivity.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info