Buněčná imunoterapie s využitím různých nádorových antigenů u mnohočetného myelomu

Project Identification
NR8945
Project Period
1/2006 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Tento projekt si klade za cíl nalézt optimální způsob stimulace T lymfocytů prostřednictvím dendritických buněk naložených nádorovým antigenem.
Jako nádorový antigen bude sloužit myelomová buňka, myelomová mRNA nebo peptidy odvozené z nádorem asociovaných proteinů a kombinace různých antigenů.
Tento přístup povede k volbě optimálního nádorového antigenu pro budoucí klinickou studii s adoptivní imunoterapií využívající dendritických buněk nebo specifických protinádorových T lymfocytů u pacientů s mnohočetným myelomem.
Klinické studie budou zaměřeny na opakovaný průkaz bezpečnosti bezpečnosti a průkaz účinnosti u méně aktivních a méně pokročilých stádií MM, u kterých lze předpokládat větší potenciál imunoterapie než u pokročilých onemocnění, včetně návrhu na preventivní podání.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info