Project information
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie a imunologie živočichů v roce 2014. (VYFIŽ)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0927/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Návrh vypracovaný v rámci Oddělení fyziologie a imunologie živočichů (OFIŽ) ÚEB PřF MU v Brně odráží oblasti akreditovaných studijních programů magisterského studia Speciální biologie a doktorandského studia Fyziologie živočichů, je v souladu s koncepčními záměry MU a je přímým pokračováním projektu SV řešeného v 2013: MUNI/A/0793/2012. Dříve přidělené finanční prostředky v rámci SV významně přispěly k dalšímu zvyšování kvality vědecké práce a tvůrčích schopností studentů. Přispěly k obhájení řady diplomových a doktorandských prací, k produkci kvalitních publikací zveřejněných v impaktovaných odborných časopisech i k rozsáhlé aktivní účasti studentů na mezinárodních vědeckých konferencích. Hlavním cílem projektu tohoto je tento vzestupný trend vědecké výkonnosti a úrovně vzdělanosti studentů v rámci SV, vývoje a inovací dále posílit. Stejně jako v předchozím roce bude problematika řešena v rámci oblastí: 1) Fyziologie buněčných signalizací a 2) Imunologie obratlovců a bezobratlých. Hlavními odbornými cíli zůstávají i) poznání fyziologické úlohy vybraných regulátorů cytokinetiky a vývojových změn, které nastávají v procesu embryogeneze a karcinogeneze a ii) objasnění vybraných mechanismů imunity. Kromě obecného poznání mechanismů působení zkoumaných látek a faktorů budou výsledky výzkumu potenciálně využitelné v oblasti prevence, diagnostiky a hledání nových terapeutických postupů u zánětlivých, nádorových a dalších závažných onemocnění. Projekt bude rozvíjet podmínky pro to, aby mohla být dále zvyšována odborná připravenost absolventů pro výzkumnou práci v rámci mezinárodně spolupracujících týmů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info