Project information
Rozlišení a molekulární analýza aloreaktivních a nádorově-specifických T lymfocytů in vitro

Project Identification
1A8709
Project Period
8/2005 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Keywords
T lymfocyt

Náplní projektu je identifikace, rozlišení a molekulární analýza individuálních klonů T lymfocytů zodpovědných za rozvoj reakce štěpu proti hostiteli a reakce štěpu proti nádoru s cílem potlačení aloreaktivity a potenciace protinádorové reaktivity.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info