Stanovení optimální kombinace strukturálních a funkčních metod pro diagnózu a sledování glaukomu

Project Identification
NR8371
Project Period
1/2006 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Bude posouzena optimální komginace zvolených strukturálních a funkčních metod v diagnóze glaukomu a jeho sledování v souboru osob s glaukomem a kontrolním souboru zdravých osob formou prospektivní longitudinální studie.
Statistická analýza výsledků zjistí významnost jednotlivých metod i jejich kombinace pro včasné stanovení diagnózy glaukomu a jeho sledování.
Dále posoudí významnost daných metod pro možnost co nejpřesnějšího rozlišení zdravých a nemocných očí s ohledem na dlouhodobost a ekonomickou náročnost léčby.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info