Project information
Příprava cizojazyčných výukových textů předmětu „Umělá inteligence“ zařazené ve studijním oboru „Matematická biologie“ (Anglické texty pro Umělou inteligenci Bi7493)

Project Identification
MUNI/FR/0025/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Řešitel (pracovník MU do 35 let) navrhuje vytvořit pro předmět „Umělá inteligence Bi7493“ učební text v anglickém jazyce. Východiskem pro anglickou verzi bude text aktuálně připravovaný řešitelem pro domácí studenty. Učební text bude připomínkován zkušeným akademickým pracovníkem MU. Zpracování anglické verze textu posílí kompetence řešitele a rozšíří možnosti zapojení zahraničních studentů do výuky oboru, což je v souladu s dlouhodobou strategií garanta oboru a definicí zadání FRMU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info