Project information
Inovace předmětu „VLLF111 Pokročilé praktikum z lékařské fyziky“.

Project Identification
MUNI/FR/0207/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V rámci inovace předmětu „Pokročilé praktikum z lékařské fyziky“ (kód VLLF111), bychom chtěli vylepšit současné a připravit nové vysoce sofistikované úlohy (s využitím stávajícího přístrojového vybavení Biofyzikálního ústavu LF), ve kterých by se nadaní studenti jak českých (se zaměřením na studenty programu P-pool) tak nově i anglických studijních programů mohli seznámit s teoreticky i prakticky náročnějšími metodami lékařské biofyziky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info