Project information
Genetická variabilita transketolázy - klíčového enzymu pentózového cyklu - jako potenciální determinanta náchylnosti k rozvoji diabetické angiopatie

Project Identification
20061411E0005
Project Period
9/2006 - 1/2007
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Chronická hyperglykemie vede ke zvýšení oxidačního stresu a komplexní dysregulaci buněčného metabolizmu a posléze k buněčnému poškození, které je podkladem tzv. pozdních komplikací diabetu. Pentózový cyklus, systém reakcí vycházejících z meziproduktů glykolýzy, který primárně slouží zejména k zajištění dostatečného množství NADPH pro redukční reakce a riboóza-5-fosfátu pro syntézu nukleotidů, je v podmínkách hyperglykemie potencionálně protektivní metabolickou drahou, protože umožňuje odvést kumulující se intermediární produkty glykolýzy a snížit tak přetížení mitochondiálního dýchacího řetězce, hlavního producenta superoxidu při hyperglykemii. Klíčovým a rychlost limitujícím enzymem neoxidativní větve cyklu je transketoláza. Na základě těchto údajů formulujeme hypotézu, že genetická variabilita v genu pro transketolázu je jedním z faktorů ovlivňujících interindividuální variabilitu v rozsahu poškození u dlouhotrvajícího diabetu pozorovanou u diabetiků. Cílem navrhovaného projektu je (a) na základě genotypizace deseti nejfrekventnějších jednonukleotidových polymorfirmů rekonstruovat haplotypy a stanovit jejich populační frekvence a (b) studovat asociaci běžných haplotypů s diabetickou nefropatií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info