Project information
Tvorba scénářů simulační výuky (TSSV)

Project Identification
MUNI/FR/0195/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Simulační výuka představuje inovativní způsob získávání praktických dovedností. Výuka musí být připravena, nejčastěji formou scénářů. Cílem projektu je tvorba a implementace scénářů pro simulační výuku. Tvorba scénářů zahrnuje definice výukových cílů, tvorbu algoritmů postupů, programování simulátoru, předpis struktury rozboru (debrifingu). Součástí je dále testování a ladění simulačních scénářů. Příprava na simulační způsob výuky je náročnější než příprava na běžný typ cvičení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info