Genomová variabilita treponem během experimentální infekce

Investor logo
Project Identification
GP14-29596P
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Rod Treponema zahrnuje bakteriální druhy a poddruhy, které jsou obligátními patogeny lidí a zvířat a pro které je charakteristická různá míra patogenity a hostitelské specifity a obecná nemožnost jejich kultivace za podmínek in vitro. Pro tyto bakterie je charakteristická také schopnost uniknout imunitnímu systému příslušného hostitele a tato schopnost je dávána do souvislosti s genomovou variabilitou příslušného treponemálního kmene. Detekce variabilních míst na úrovni příslušného treponemálního kmene tak může vést k většímu porozumění mechanizmů patogeneze treponemálních onemocnění. V této práci navrhujeme identifikovat variabilní úseky v genomech vybraných treponemálních kmenů na základě in silico analýzy dostupných sekvenačních dat, dále charakterizovat vnitrokmenovou variabilitu syfilitického kmene DAL-1 v průběhu experimentální infekce v králíkovi a na základě toho identifikovat genetickou variabilitu v treponemální DNA izolované z lidského klinického materiálu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info