Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/45.0040
Project Period
1/2014 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Institute of Materials Physics of the ASCR, v. v. i.
Institute of Scientific Instruments of the ASCR, v. v. i.
The Nicholas Copernicus Observatory and Planetarium in Brno

Cílem projektu je přispění k podpoře zájmu o přírodovědné a technické vědní obory. Spojením institucí věnujících se aktuálnímu výzkumu (oba ústavy Akademie věd ČR, Masarykova univerzita) a institucí popularizačního charakteru (Hvězdárna a planetárium Brno, Moravian science centre Brno) začíná synergická spolupráce na popularizačních aktivitách mezioborovým vědeckým světem.
Celý projekt má soubor kaskádovitých cílů, které v konečném důsledku přispějí ke zvýšení popularizace VaV a badatelského myšlení:
Působit na zúčastněné příslušníky vědecké obce, zlepšit jejich schopnosti komunikace vědy, schopnosti působit na mladou generaci. Tím vzbudit zájem a dále jej rozvíjet.
V konkrétnější podobě se jedná o rozvoj schopností vědce/odborného pracovníka říci složité věci přístupnou formou, přizpůsobenou posluchačům, interaktivně a zábavně. Předávat tyto schopnosti pedagogům v kontextu složitějších experimentů a poskytnout jim materiální zajištění. V neposlední řadě podporovat v mládeži badatelské myšlení, zvídavost a kritické myšlení vědce. Což zahrnuje analytický přístup, experimentální zručnost a schopnost syntézy poznatků.
Po věcné stránce bude náplní projektu navrhnout a vytvořit sérii experimentálních sestav a souvisejících metodických podkladů sloužících pro interaktivní prezentaci fyziky a techniky mladým zájemcům o vědu. Tematické zaměření se bude odvíjet od výzkumu zapojených vědeckých pracovišť.
Projekt přináší inovativní pojetí modernizace vzdělávacího systému a popularizace vědy, mající ambice stát se novým nástrojem v oblasti vzdělávání. Spojuje popularizační instituce a uměleckou formu prezentace fyzikálních experimentů Úžasného divadla fyziky, (jedna z mála divadelních produkcí v Evropě demonstrující kouzla vědeckých experimentů zábavnou formou) s vědeckou obcí. Tím dává prostor ke kvalitní přípravě pracovníků MSCB a Hvězdárny, kteří budou ve své každodenní činností společně s pedagogy zvýšovat přitažlivost přírodovědných a technických oborů.

Členové divadla ÚDiF přislíbili účast v realizačním týmu a své již nabyté zkušenosti přinesou jako významný vklad do navrhovaného projektu. Jsou uvedeni v projektu a jejich úspěchy popsány podrobně v příloze.
Půjde o jak o složitější experimenty určené pro návštěvníky obou ústavů, tak o přenosná stanoviště, určená k použití např. na školách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info