Stárněme po celý život, STÁRNĚME ÚSPĚŠNĚ

Project Identification
16/14/NAP
Project Period
4/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Demografický vývoj naší společnosti je nepříznivý ve smyslu narůstání podílu starší populace za stagnace či jen velmi pozvolného nárůstu generací mladších. V roce 2050 je očekávaný podíl starší generace 65+ v naší republice 33 %, tedy při současném počtu 10 mil. obyvatel je to 3 300 000 seniorů. Podle dosavadní zkušenosti je přibližně 80 % seniorů schopno žít ve svém vlastním prostředí buď samostatně nebo za pomoci příbuzných či známých, 20 % seniorů je pro nesoběstačnost odkázáno na péči institucí. Již v současné době je čekací doba na umístění v instituci i 3-4 roky, při výše popsaném demografickém trendu a ekonomické situaci, která nedovoluje významnější rozsah stavby nových zařízení, se tento stav bude nadále zhoršovat. Proto bude velmi cenný každý jedinec, který bude do seniorského věku vstupovat s minimem manifestovaných chorob, se zachovalou kondicí a s reálnou nadějí prožít maximální možný díl seniorského věku ve vlastním prostředí, se zachovanou soběstačností a bez nutnosti asistence zvenčí či institucionalizace.
Medicínské poznatky však jednoznačně napovídají jednu z možných cest řešení - a sice časně zahájenou efektivní prevenci syndromů stáří. Nové poznatky posouvají dobu zahájení efektivní prevence již do 2. životního decennia s nutností dodržování hlavních zásad této prevence celoživotně.
Jedná se o prevenci metabolického syndromu a aterosklerózy, osteoporózy, sarkopenie, inkontinence, deprese a demence.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info