Project information
Pokročilé techniky analýzy dat MR zobrazení tenzorů difuze míchy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Project Identification
MUNI/A/1464/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Zobrazení tenzorů difuze (diffusion tensor imaging, DTI) je relativně nová metoda využitelná pro detekci strukturální patologie bílé hmoty centrálního nervového systému u nejrůznějších patologických stavů. Jedním z nich je i roztroušená skleróza (RS), v otázce diagnostiky tohoto onemocnění má dle dostupných údajů tato technika velký potenciál. Analýza dat DTI zobrazení je obecně poměrně nesnadná, vyžaduje nejrůznější sofistikované postupy softwarového zpracování. Zatímco v případě DTI zobrazení mozku existují již poměrně robustní a standardizované metodické postupy, otázka analýzy DTI dat míchy není uspokojivě vyřešena a je proto otevřená inovativním přístupům. Cílem tohoto projektu je vyvinout semiautomatickou metodu měření parametrů DTI zobrazení krční míchy s využitím konvenčních obrazů MR zobrazení se segmentací jednotlivých strukturálních komponent míchy. Tyto algorytmy budou testovány na MR datech skupiny zdravých dobrovolníků, provedená měření budou porovnána s obvyklými manuálními technikami měření. V druhé fázi tohoto projektu budou vyvinuté metody použity pro analýzu DTI dat skupiny pacientů s klinicky izolovaným sydromem a s roztroušenou sklerózou s cílem porovnat parametry DTI zobrazení krční míchy jednotlivých podskupin pacientů se zdravými dobrovolníky a zmapovat tak míru strukturálního poškození bílé a šedé hmoty míchy v počátečním stádiu demyelinizačního onemocnění. Pro verifikaci praktické použitelnosti vyvinuté metodiky bude též porovnána míra korelace parametrů DTI zobrazení s tíží klinického postižení pacientů při semiautomatické a manuální analýze obrazových dat.

Results

We have proposed a method for semiautomatic analysis of the structural and diffusion MR images of the cervical spinal cord. The accuracy of this technique has been validated, the results suggest a good applicability of this approach for the measurements of diffusion scalar parameters.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info