Project information
Vývoj virové nálože v myokardu u nemocných po srdeční transplantaci a se zánětlivou kardiomyopatií.

Project Identification
MUNI/A/1443/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Stanovování změny virové nálože ve vzorcích endomyokardiální biopsie odebíraných ve skupině nemocných po srdeční transplantaci a ve skupině nemocných s nově diagnostikovanou zánětlivou kardiomyopatií.
Bude hodnocen význam virové přítomnosti v transplantovaném srdci a jeho vztah k rozvoji koronární nemoci štěpu a také k počtu a závažnosti rejekčních epizod u nemocných po transplantaci srdce.
Ve skupině nemocných se zánětlivou kardiomyopatií budou porovnány změny virové nálože u skupin nemocných léčených imunosupresí a léčených pouze standardní léčbou srdečního selhání. Dále bude hodnocen vztah virové přítomnosti v myokardu k vývoji zánětlivých změn myokardu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info