Project information
prevence a profylaxe multimorbidity u seniorů (PREPMULSEN)

Project Identification
MUNI/A/1432/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V etapě prodlužování střední délky života je nutno očekávat narůstající počet chorob u konkrétního nemocného a je nezbytné věnovat maximální pozornost předcházení rizik z multimorbidity vycházejících. Počátek primární prevence chorob, které postihují převážně seniorskou populaci, spadá u některých chorob do období adolescence a mladé dospělosti, u dalších skupin chorob do střední dospělosti. Základ multimorbidity ve seniorském věku je dán již na jeho prahu. Vše ostatní ve vyšších věkových kategoriích je pouze snaha o zmírňování následků již vzniklých chorob - metabolického syndromu a jím akcelerované aterosklerózy, osteoporózy, osteoartrózy a nestability s pády a jimi způsobená ztráta mobility, kognitivních poruch a inkontinence. Zcela zásadní z pohledu snížení rizik vyplývajících z polymorbidity je medikace v seniorském věku - její optimalizace a zejména časný záchyt vznikající poruchy kognice, která může zvláště u samostatně žijícího seniory způsobit závažené chyby v medikaci s následnými opakovanými hospitalizacemi.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info