Chromagenové filtry a jejich vliv na soustředění a hyperaktivitu u dětí (ADHD)

Project Identification
MUNI/C/1285/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

ADHD je jednou z nejčastěji se vyskytujících neurovývojových poruch u dětí, která v mnoha případech přetrvává až do dospělosti. V českém překladu ji známe spíše pod pojmem hyperaktivita s poruchou pozornosti, případně hyperkinetická porucha. Nedostatečná schopnost soustředit se na vykonávání určité činnosti či zadaný úkol po delší časový interval může mít negativní dopad na průběh vzdělávání jedinců, u kterých byla tato porucha diagnostikována. Často ji provází specifické poruchy učení, mezi které řadíme dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii a jiné. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem ovlivňují individuálně volené chromagenové filtry pozornost u hyperaktivních dětí školního věku. K tomuto účelu bude použit test rychlosti čtení. Pro srovnání budou testovány také děti, u kterých se porucha nevyskytuje. V případě prokázání pozitivního vlivu barevných filtrů na soustředění a hyperaktivitu by mohlo jejich následné používání v praxi zjednodušit proces vzdělávání dětí s ADHD a vést ke zlepšení jejich studijních výsledků.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info