Implementace behaviorálních paradigmat pro zobrazování a volbu neurostimulačních protokolů v psychiatrii. (BEHAVIMG)

Project Identification
MUNI/A/1240/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je implementace behaviorálních paradigmat pro testování psychických funkcí a jejich poruch (impulzivity, sociální kognice a emoční regulace) do českého prostředí. Záměrem řešení tohoto projektu je detailní analýza dosavadních poznatků o behaviorálních metodách pro měření daných psychických funkcí a jejich využití pro zobrazování a neurostimulační terapii, identifikace ideálních parametrů metod, vytvoření a implementace metod pro využití s českými pacienty a pilotáž metod se zdravými dobrovolníky. Metody budou implementovány v počítačové podobě pomocí programu E-Prime 2.0 a v navazujícím výzkumu budou použity pro zkoumání povahy a projevů impulzivity, sociální kognice a emoční regulace u různých skupin pacientů a jejich psychofyziologických a neurálních korelátů identifikovaných pomocí kombinace behaviorálních a zobrazovacích metod (měření kožní vodivosti, EKG, fMRI a EEG). Cílem navazujícího výzkumu bude zobrazení klíčových oblastí CNS pro dané psychické funkce u pacientů s různými duševními poruchami (zejména hraniční porucha osobnosti, ADHD, Parkinsonova choroba, schizofrenie, poruchy příjmu potravy, afektivní poruchy a jiné) s cílem vyhodnocení lokalizace pro cílenou neurostimulační terapii pomocí rTMS.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info