Průkaz původců nozokomiálních nákaz a sledování přítomnosti jejich faktorů virulence (PPNNSPJFV)

Project Identification
MUNI/A/1178/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V současné době představují velké riziko nozokomiální infekce, které mohou být způsobeny multirezistentními patogeny (enterobakterie a pseudomonády produkující širokospektré betalaktamázy a karbapenemázy, methicilin rezistentní Staphylococcus aureus, patogenní kvasinky aj.) i méně obvyklými původci, včetně kvasinek. Projekt je zaměřen na tyto multirezistentní nozokomiální patogeny, které představují značné riziko pro imunokompromitované pacienty. Patogenezi onemocnění a úspěšnost antimikrobiální terapie ovlivňují různé faktory virulence, schopnost tvořit biofilm a rezistence k antimikrobiálním látkám. Projekt bude zaměřen na komplexní řešení diagnostiky vybraných nozokomiálních infekcí a studium získaných mikroorganizmů, u kterých budou studovány vybrané faktory virulence, tvorba biofilmu a citlivost k antimikrobiálním látkám. S pomocí fenotypových i molekulárně-biologických postupů (vč. PFGE) bude zjišťována klonalita získaných izolátů. Získané poznatky budou uplatněny při sledování epidemiologie a klinického významu těchto mikroorganizmů. Pro účely identifikace a typizace bude také ověřeno využití nových identifikačních a typizačních metod, včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze a Ramanově spektrometrii.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info