Project information
Personalizované léčebné postupy v dětské onkologii II

Project Identification
MUNI/A/1552/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie LF MU. Navazuje a dále rozvíjí v současnosti řešený projekt MUNI/A/0997/2013. Výstupem předkládaného projektu je analýza inovativních postupů v dětské onkologii, především tzv. personalizované medicíny: i) biologického podkladu (výzkum nádorové tkáně-biomarkerů a také faktorů na straně hostitele, především imunologických) ii) bezpečnosti a účinnosti personalizované léčby. Budeme rovněž pokračovat v analýzách individualizovaných postupů z předchozího projektu (léčba antifoláty a asparaginázou; metronomická a antiangiogenní terapie).

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info