Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA15-16738S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Psychology of the ASCR, v. v. i.

Diferenciace mezi reprezentacemi sebe a druhých lidí je základní složkou lidské kognice - vhodné chování v různých sociálních kontextech vyžaduje porozumění odlišným perspektivám, mentálním a emocionálním stavům druhých lidí a současnou adaptaci našeho vlastního chování na základě těchto informací. Tyto sociálně-kognitivní schopnosti vyžadují schopnost reprezentace jak sebe sama, tak i druhých lidí současně, ale také nezávisle. Diferenciace mezi sebou a druhými je tématem, které navrhujeme blíže prozkoumat. Budeme se především
snažit objasnit proměnné, které jsou příčinou individuálních rozdílů v této důležité schopnosti, se zaměřením na osobnostní charakteristiky, emocionální uvědomění a regulaci emocí a dynamické vztahy mezi těmito proměnnými. Po identifikaci zmíněných psychologických faktorů se zaměříme na prozkoumání rozdílů v diferenciaci sebe a druhých na neurální úrovni, a to mezi skupinami jednotlivců definovaných zmíněnými proměnnými. Odhalení faktorů asociovaných se špatnou schopností diferenciace nám umožní začít s identifikací jejich role u mentálních
poruch.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info