Project information
Detailní příprava výuky nového předmětu Teoretické základy klinické medicíny (TZKM)

V návaznosti na projekt OPTIMED jsme do nové akreditace pregraduálního studia Všeobecného lékařství zařadili nový předmět Teoretické základy klinické medicíny (TZKM), jehož smyslem je účelně propojit teoretická, preklinická a klinická východiska 13 témat, na nichž se vedení fakulty shodlo jako na tématech průřezových. Cílem tohoto projektu je aktuálně mezioborově připravit jednotlivá témata tak, aby byla detailně nachystána do výuky na jaře 2016.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info