Project information
Soudobé problémy sociální pedagogiky (Problémy SocPed)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/FR/1540/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt se zaměřuje na vytvoření nového studijního předmětu Contemporary problems of social pedagogy, který bude vyučován v anglickém jazyce a nabízen Katedrou sociální pedagogiky PdF MU studentům Masarykovy univerzity, kdy významnou cílovou skupinou budou zahraniční studenti studující na MU. Předmět umožní hlubší zacílení na konkrétní aktuální problémy oboru sociální pedagogika, a to z hlediska specifických cílových skupin, jejich potřeb, inovativních metod a přístupů atp.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info