Project information
Posílení výuky odborníky z praxe a vzdělávání v oblasti výukových metod (ODMET)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/FR/1267/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Navrhovaný projekt je rozdělen na 2 dílčí části. První se soustředí na posílení praktických aspektů výuky na katedře sociální pedagogiky Pdf MU (předmětů soc. pedagogika, soc. práce, multikulturní výchova a psychologie) a to zejména výukovou podporou odborníky z praxe. Druhá část projektu je zaměřena na posílení výukových kompetencí kmenových pedagogů těchto předmětů absolvováním specializovaných školení. Cílem projektu je celkové zkvalitnění výuky a její navázání na sociálně-pedagogickou praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info