Inovace předmětu BRRF0121 Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - cvičení a přednáška. Od presentací po e-learning.

Project Identification
MUNI/FR/1515/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Inovace předmětu Radiologická fyzika a radiobiologie I (molekulární i klinická) pro radiologické asistenty je velmi potřebná. Především koncept cvičení bude zaměřen více na pochopení dané problematiky a bude brát větší ohled na slabší znalost matematického aparátu studentů z různých středních, zejména zdravotních škol. Tyto změny budou zohledněny i při inovaci koncepce přednášek, aby byly synchronizovány s cvičením. Vše bude podporováno e-learningem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info