Inovace studijního předmětu otorinolaryngologie

Project Identification
MUNI/FR/1227/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je inovace předmětu otorinolaryngologie vyučovaného na lékařské fakultě Masarykovy univerzity (LF MU) se zaměřením se na zlepšení výuky anglicky mluvících studentů. V současnosti studuje na LF MU 506 anglicky mluvících studentů. Vedení LF schválilo do dalších let záměr přijat cca 200 anglicky mluvících studentů ročně, jejich počet na LF se tedy neustále navyšuje, což klade zvýšené nároky na přípravu a realizaci výuky především na klinických pracovištích LF.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info