Project information
Inovace předmětu Bi8870 Mechanismy buněčné smrti, význam, metody

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/FR/1796/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt má za cíl zásadním způsobem inovovat přednášku a cvičení předmětu „Mechanismy buněčné smrti, význam, metody“, (Bi8870, Bi8870c), v jarním semestru roku 2015. Je plánováno zavedení nových moderních metod detekce buněčné smrti (zejména s využitím průtokové cytometrie) v rámci praktických cvičení, příprava protokolů a rozšíření studijních materiálů předmětu, které budou poskytnuty studentům. Počítá se také s opakovaným využitím získaných poznatků v následujících letech výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info